2009 թուին՝ Հրանդ Տինք Հիմնարկի
Երդիքին տակ հիմնուեցաւ մրցանակի յանձնախումբ մը:
Առաջին տարի այս յանձնախումբի կողմէ որոշուեցաւ մրցանակաւորները 2010 Էն սկսեալ մրցանակաւորները
կը ճշդէ միջազգային դատաքազմը:

2009
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ ՄՐՑԱՆԱԿԻ
ՅԱՆՉՆԱԽՈՒՄԲ

Ալի Պայրամօղլու
Մրցանակի Հանձնախումբի Նախագահ

Ռաքէլ Տինք
Հրանդ Տինք Հիմնարկի Նախագահ

Էթիէն Մահճուպեան

Պէթիւլ Թանպայ

Ռոպէր Քոփթաշ

Սիպէլ Ասնա

Տէլալ Տինք
    |