|       |   
ALPER GÖRMÜŞ
   |   
AMİRA HASS
Ալփէր Կէօրմիւշ ծնած է 1952-ին Ղարս: 1975-ին աւարտեց Իսթանպուլի Համալսարանի Վարչագիտութեան բաժինը: Աշխատակցեցաւ «Այտընլըք» թերթին 1977-80 ի միջեւ: Թերթը փակուեցաւ 12 Սեպտեմբեր 1980-ի զինուորական յեղափոխութենէ անմիջապէս վերջ: Մինչեւ 1986 զբաղեցաւ ծաղկավաճառութեան, գորգավաճառութեան, հաշուակալութեան նման գործերով: Որպէս խմբագիր աշխատակցեցաւ «Անա Պրփթանիքա» հանրագիտարանի: 1986-ին անցաւ «Նօքթա» պարբերաթերթ: 3-4 տարիներ անձ մասնակցեցաւ «Աքթիւէլ» պարբերականի հիմնարկութեան: 1993-ին, երբ կը վարէր պատասխանատու խմբագիրի պաշտօնը, հրատարակուած յօդուածի մը պատճառաւ դատուեցաւ ու 1996-ին երեք ամիս բանտարկուեցաւ Այվալըքի բանտը: Աւելի ետք դասախօսեց Իսթանպուլի Պիլկի Համալսարանը: Այդ շրջանին գործակցելով Քիւրշատ Պումին և Իւմիտ Քըվանչի հետ, պատրաստեց «Մէտիաքրոնիկ»ը, որ հանդիսացաւ մամուլը քննադատող կարեւորագոյն կայքէջը: 2006-ի Յուլիսին ստանցնեց «Նօքթա»ի հրատարակութեան ընդհանուր տնօրէնի պաշտօնը: Հրապարակեց ծովակալ Էօզտէն Էօրնէք'ի վերագրուած «Յեղափոխութեան Օրատետր»ը: 11 Ապրիլ 2008 -ին անպարտ արձակուեցաւ ծովակալի յարուցած դատավարութենէ: Այժմ կը գրէ «Թարաֆ» օրաթերթին: Կէօրմիւշ 2009-ին ստացամ Միջազգային Հրանդ Տինք Հիմնարկի մրցանակը:
Ամիրա Հասս ծնած 1956-ին Երուսաղեմ: Կիսատ թողուց համալսարանի պատմութեան բաժնի ուսումը և 1989-ին սկսաւ աշխատիլ «Հաարեց» թերթին' նախ որպէս խմբագիրի օգնական, ապա թղթակից: 1993-էն սկսեալ յօդուածներ գրեց Պաղեստինի գրաւուած հողերուն մասին: «Ծովը Խմել Կազայի Մէջ՝ Օրէրը ու Գիշերները Գրաւուած Հողերու Վրայ» անուն գիրքը թարգմանուեցաւ բազմաթիւ լեզուներու: Երկու հատորներու մէջ հրատարակուեցան նաեւ յօդուածները, որոնք կը մէկտեղեն 1997-2002ի միջեւ Հաարեցէն լոյս տեսած գրութիւնները «Տեղեկացնել Րամալաէն» խորագրով և Իտալական İnternazionale շաբաթաթերթի յօդուածները ՝«Վաղը Աւելի Վատ Կ'ըլլայ» խորագիրով: Հասս կը բացառէ «Պաղեստինցիներու», քանզի դժուար է ամբողջ ժողովուրդ մը ճանաչել, բայց հանգամանօրէն զինք կը ներկայացնէ որպէս «Իսրաէլի Բռնագրաւման Մասնագէտ»: Հաաս 2009-ին ստացամ Միջազգային Հրանդ Տինք Հիմնարկի մրցանակը:
    |