2017
ULUSLARARASI HRANT DİNK ÖDÜLÜ
KOMİTESİ
Ahmet İnsel
Ödül Komitesi Başkanı

Kerem Çiftçioğlu

Delal Dink

Yörük Kurtaran

Çiğdem Mater

Zeynep Taşkın

Altuğ Yılmaz


Zeynep Sungur
KOORDİNATÖR

www.hrantdinkodulu.org
    |